Leveranser som kommer fram i tid!

TRANSPORT ATT RÄKNA MED

Midvac Entreprenad AB kör transporter på uppdrag av Sundfrakt. 
Vi har varit verksamma  sedan 1997 och har utvecklats allt eftersom
och är idag totalt 30 anställda under Midvac paraplyet  där  även dotterbolagen Midvac Entreprenad och Midvac Transport ingår.

Midvac Entreprenad AB till våra tjänster